• Zelf samen te stellen
  • Gemaakt in eigen fabriek
  • Te zien in onze showroom

Disclaimer

Toepassing binnen de website van Van Staal Oldwood

Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stemt u in met deze disclaimer. De content van de website is door Van Staal Oldwood met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch aanvaardt Van Staal Oldwood geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Van Staal Oldwood kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Intellectuele rechten

Van Staal Oldwood is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan, maken inbreuk op intellectuele rechten van Van Staal Oldwood. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u schriftelijk vooraf aan ons te verzoeken. Bent u van mening dat u zelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website? Neem dan contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing.

Links naar andere websites

Van Staal Oldwood is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Vragen?

Als u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Om u beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies.